Slanper

Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi và văn hóa của Slanper.

Tầm nhìn

Trở thành công ty sản xuất và phân phối vật tư ngành lọc nước văn minh, hiện đại.
Trung tâm nghiên cứu, phân tích thông minh, giúp đỡ được nhiều công ty khác cùng ngành.

Sứ mệnh.

Mang đến cho tất cả mọi người sản phẩm phù hợp nhất.

Giá trị cốt lõi

Tập thể những con người không ngừng rèn luyện và phát triển bản thân.

Văn hóa doanh nghiệp

Lấy con người làm trung tâm.
Quan hệ với khách hàng là mối quan hệ giúp đỡ, hỗ trợ, không phải quan hệ mua bán.
  • Trải qua nhiều năm phát triển, với văn hóa lấy con người làm trung tâm. Slanper đã phục vụ nhiều nghìn khách hàng.
  • Khách hàng chưa hài lòng cũng có, nhưng càng ngày càng ít đi.
  • Lượng khách hàng hài lòng và giới thiệu càng ngày càng gia tăng. Điều này đã giúp Slanper dần có chỗ đứng trên thị trường.
  • Với sứ mệnh mang đến cho mọi người sản phẩm phù hợp. Slanper luôn định hướng phát triển tư duy, phát triển trình độ chuyên môn, kỹ năng mềm. Để có thể lắng nghe, nắm bắt chính xác nhu cầu khách hàng. Từ đó tư vấn giải pháp, sản phẩm phù hợp.
  • Tầm nhìn của Slanper là hướng đến sự thông minh, tự động và cống hiến. Vì thế, Slanper luôn tập trung phát triển nhân cách, trí tuệ và giải pháp tối ưu.
Trân trọng.